Start

INFORMACJA

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 – WYCIĄG

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2…

Busko-Zdrój, dn. 06.07.2020r.

INFORMACJA

Każda osoba korzystająca z placu zabaw w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zobowiązana jest do zapoznania się z poniższymi informacjami

Administratorem placu zabaw jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku – Zdroju.
1. Administrator informuje, że przed oddaniem do użytku plac zabaw został zdezynfekowany.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

• korzystający z obiektu zobowiązani są do dezynfekowania rąk we własnym zakresie,
• na placu zabaw obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu
– minimum 2 metry…

Busko-Zdrój, dn. 06.07.2020r.

KOMUNIKAT

Zmiana zasad obsługi interesantów od dnia 02.06.2020 r.
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku – Zdroju

Informujemy, że od dnia 02.06.2020 r. istnieje możliwość bezpośredniego załatwiania spraw
w Spółdzielni Mieszkaniowej, tj.:

• w biurze na os. Pułaskiego 10,
• w administracji przy ul. Kopernika 19 (wejście od strony południowej budynku).

Ze względu na COVID – 19 należy zachować reżim sanitarny. Każda osoba musi mieć zasłonięte usta
i nos, posiadać rękawice ochronne i własny długopis. Należy każdorazowo rozpatrzyć konieczność osobistego przyjścia do biura. W celu ograniczenia kontaktów wskazane jest załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo.

Dane kontaktowe:
Biuro: 41 378 30 35;   41 378 30 63;   41 378 30 64
Administracja: 41 378 18 40
E–mail: smbuskozdroj@nq.pl
Fax: 41 378 30 35 wew. 33

Podczas przebywania w miejscach publicznych należy stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – CoV – 2.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój, dn. 02.06.2020r.

KOMUNIKAT

W przypadku dokonywania płatności z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego drogą elektroniczną, w przelewie należy wpisać poniższe dane:

Nazwa odbiorcy:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju
Numer rachunku bankowego:11 8480 0004 2001 0029 1785 0001 (Bank Spółdzielczy)
54 1020 2645 0000 5502 0002 4737 (PKO BP S.A.)
W tytule przelewu należy wpisać:identyfikator i/ lub adres mieszkania, za które dokonywana jest płatność

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy wpisywaniu danych.

Busko-Zdrój, dn. 25.03.2020r.

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 24.03.2020r. DO ODWOŁANIA wprowadza się ZAKAZ wchodzenia na place zabaw i korzystania z urządzeń zabawowych oraz korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój, dn. 24.03.2020r.

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku – Zdroju informuje, że od dnia 16.03.2020 r. ograniczony zostaje ruch i obsługa interesantów w Administracji i Biurze Spółdzielni.

Na czas nieokreślony zamknięte zostaną drzwi wejściowe do Administracji i warsztatu przy ul. Kopernika 19 (wejście od strony południowej budynku) oraz do Biura Spółdzielni (os. Pułaskiego 10).

Prosimy wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie: 41 378 30 3541 378 30 64 lub  mailowo smbuskozdroj@nq.pl

Prosimy również o racjonalne kierowanie zgłoszeń administracyjnych i technicznych drogą telefoniczną lub mailowo: smbuskozdroj@nq.pl
Realizowane będą tylko zgłoszenia zagrażające zdrowiu i życiu.

Ograniczone zostanie również sprzątanie klatek schodowych.
Numery telefonów:
Administracja – 41 378 18 40
Biuro – 41 378 30 35; 41 378 30 6341 378 30 64
Konserwator instalacji wod. – kan., co – 606 356 095;    602 491638
Konserwator elektryk – 604 566 310

O ewentualnych dalszych decyzjach będziemy Państwa informować. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy Państwa o wyrozumiałość.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój, dn. 16.03.2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju została założona w 1960 roku. Nieruchomości zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Busku-Zdroju zlokalizowane są na terenie 6 miejscowości, tj. Buska-Zdroju, Stopnicy, Pacanowa, Solca-Zdroju, Nowego Korczyna oraz Wiślicy.

W budynkach Spółdzielni zamieszkuje ponad 6 000 osób.

W zarządzie Spółdzielni znajdują się m.in.:

  • 84 budynki wielolokalowe
  • 3150 lokali mieszkalnych
  • 73 lokale użytkowe
  • 102 garaże
  • modernizowana infrastruktura osiedlowa, tj. parkingi,  chodniki, drogi, wiaty śmietnikowe, place zabaw

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju
os. Pułaskiego 10
28-100 Busko-Zdrój
KRS: 0000117578
NIP: 655-000-08-24
REGON: 0000485055

smbuskozdroj@nq.pl