Organy

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BUSKU-ZDROJU

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju
 

Przewodniczący Rady                                  Kazimierz Ścibiło
Z-ca Przewodniczącego                               Krzysztof Tometczak
Sekretarz Rady                                              Jerzy Wróblewski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej           Joanna Margiel
Członek Rady                                                 Lidia Adamiuk
Członek Rady                                                 Krzysztof Naporowski
Członek Rady                                                 Jan Żubrowski

RADA NADZORCZA

ZARZĄD

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju

Prezes Zarządu                                              Jerzy Charczuk
V-ce Prezes Zarządu                                     Teresa Kwiatkowska
Członek Zarządu                                           Ilona Sędzielewska

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach 12.00 – 15.00

Struktura komórek organizacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju

Sekretariatsymbol OCzpok. nr 4
Dział organizacyjno-członkowskipok. nr 9, 10
Dział finansowo-księgowysymbol FK pok. nr 12, 13, 14
Stanowisko ds. BHP, Ppoż., OC symbol BHP, P.poż., OCpok. nr 14
Dział techniczny i administrowania zasobami
mieszkaniowymi
symbol TAZpok. nr 11,
Administracja osiedli: ul. Kopernika 19 (wejście od strony parkingu)
Dział gospodarki zasobami mieszkaniowymi symbol GZMpok. nr 2, 3
Stanowisko ds. informatycznychsymbol INpok. nr 3

DZIAŁY
I
STANOWISKA