Zamówienia publiczne

zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony:

Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju

Numer postępowaniaSM/Rewitalizacja/W/2018
Rodzaj postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Krótki opis przedmiotu zamówieniaZagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na os. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach nr 2 i 3 oraz na os. Orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynków nr 2, 15, 16 realizowanego w ramach Projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.
Data ogłoszenia18.07.2018
Termin składania ofert02.08.2018 godz. 10:00
Miejsce składania ofertW siedzibie Zamawiającego – w Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, os. Pułaskiego 10, pok. nr 4 (Sekretariat)

Informacja z otwarcia ofert (02.08.2018r.)[ pdf ]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.08.2018r.)[ pdf ]

Opublikowano: 18 lipiec 2018
Zmieniono:        10 sierpień 2018