Galeria

Budynki

Wszystkie budynki po przeprowadzonej termomodernizacji

Lokale użytkowe

Atrakcyjne lokale użytkowe oferowane do wynajęcia na preferencyjnych warunkach finansowych

Place zabaw

Bezpieczne i nowoczesne place zabaw

Infrastruktura

Utwardzone nawierzchnie parkingów oraz prowadzona modernizacja wiat śmietnikowych

BUDYNKI

  • Budynki sukcesywnie poddawane są termomodernizacji
  • Na bieżąco prowadzone są niezbędne prace remontowe

LOKALE UŻYTKOWE

  • Atrakcyjne lokale użytkowe oferowane przez Spółdzielnię do wynajęcia na preferencyjnych warunkach finansowych

PLACE ZABAW

  • W zasobach Spółdzielni znajdują się dobrze wyposażone place zabaw

INFRASTRUKTURA OSIEDLOWA

  • Utwardzone nawierzchnie parkingów
  • Sukcesywnie modernizowane wiaty śmietnikowe
  • Na bieżąco remontowane lub budowane nowe ciągi komunikacyjne - chodniki, drogi osiedlowe