Ogloszenia i aktualnosci

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju informuje, że w związku z rozliczeniem zużycia wody i zaliczek za drugie półrocze 2019r….

.

Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej…

Harmonogram odczytów wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju prosi o udostępnienie mieszkań do przeprowadzenia odczytów wodomierzy…

Opublikowano: 24-12-2019r.

Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Busko-Zdrój

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 1 stycznia 2020r. nie ma możliwości gromadzenia odpadów komunalnych w sposób niesegregowany…

Opublikowano: 13-12-2019r.

Remont parkingu na osiedlu Sikorskiego w Busku-Zdroju został zakończony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku – Zdroju informuje, że zostały zakończone prace polegające na remoncie…

Opublikowano: 27-11-2019r.

Przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 2-pokojowego lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 2-pokojowego lokalu mieszkalnego…

Opublikowano: 07-11-2019r.

Trwa remont parkingu na osiedlu Sikorskiego w Busku-Zdroju

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku – Zdroju informuje, że prowadzone są prace polegające na remoncie parkingu…

Opublikowano: 24-10-2019r.

Przerwa w dostawie wody na os. Piłsudskiego

Na podstawie informacji przesłanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Busku-Zdroju informujemy, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej…

Opublikowano: 16-10-2019r.

Przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 2-pokojowego lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 2-pokojowego lokalu mieszkalnego…

Opublikowano: 08-10-2019r.

rozpoczęcie sezonu grzewczego 2019/2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju informuje, że z dniem 25.09.2019r. został uruchomiony sezon grzewczy 2019/2020. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na instalację…

Opublikowano:  25-09-2019r.

Przerwa w dostawie wody na os. Sikorskiego

Na podstawie informacji przesłanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Busku-Zdroju informujemy, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej…

Opublikowano: 20-09-2019r.

Uzupełnianie wody w instalacji centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju informuje, że Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” przystępuje do uzupełniania wody w instalacji centralnego ogrzewania…

Opublikowano: 13-09-2019r.

Przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 2-pokojowego lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju ogłasza przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 2-pokojowego lokalu mieszkalnego…

Opublikowano: 06-09-2019r.