Doręczanie korespondencji 19-07-2018

Informacja w sprawie doręczania rozliczeń

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 20.07.2018r. (piątek) do dnia 24.07.2018r. (wtorek) na terenie miasta Busko-Zdrój będą doręczane wydruki komputerowe nowej miesięcznej opłaty za używanie lokali mieszkalnych obowiązującej od dnia 01.07.2018r. wraz z rozliczeniem zużycia wody za I półrocze 2018r. (w przypadku mieszkań wyposażonych w wodomierze) oraz wydruki komputerowe z rozliczeniami kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy 2017/2018.
Uprzejmie prosimy o obecność w mieszkaniach podczas doręczania korespondencji.
W przypadku nieobecności w mieszkaniu, prosimy o zgłoszenie się do biura Spółdzielni w celu odbioru powyższego.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania zwrotu nadpłaty* wynikającej z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy 2017/2018. Druk wniosku do pobrania [ pdf ].

* Zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, jeżeli kwota nadpłaty przewyższy jednomiesięczny wymiar opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego, różnica ponad wartość jednomiesięcznej opłaty zostanie wypłacona użytkownikowi na jego wniosek złożony nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, w przypadku nie zalegania z opłatami w Spółdzielni.

Busko-Zdrój, dn. 19.07.2018r.