korespondencja-publikacja-16-01-2019

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju informuje, że w związku z rozliczeniem zużycia wody i zaliczek za drugie półrocze 2018r. w oparciu o Regulamin rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz montażu i legalizacji wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju w dniach 17-21.01.2019r. pozostawiane będą w skrzynce pocztowej wydruki nowej miesięcznej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego obowiązującej od dnia 01.01.2019r.

Busko-Zdrój, dn. 16.01.2019r.