Odczyty-podzielników-elektronicznych-publikacja-22-05-2019

Odczyty podzielników elektronicznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku – Zdroju informuje, że w dniu 25.05.2019r. (sobota) oraz w dniu 27.05.2019r. (poniedziałek) serwis firmy ista Polska Sp. z o.o. dokonywał będzie odczytów podzielników elektronicznych w zasobach Spółdzielni według ustalonego harmonogramu. Odczyt urządzeń odbywa się zdalnie (drogą radiową) bez konieczności wchodzenia do mieszkań, nie jest wymagana obecność w mieszkaniu.

W celu zapewnienia prawidłowego odczytu nie należy zasłaniać podzielników meblami, obudowywać grzejników, itp.

Jeżeli odczyt nie dojdzie do skutku z powodu np. zakłóceń sygnału radiowego, dokonany będzie odczyt manualny w innym terminie, o którym powiadomimy odrębnie.

Busko-Zdrój, dn. 22.05.2019r.