Odpady

Od 1 stycznia 2018r. w gminie Busko-Zdrój obowiązuje nowy wspólny system selekcji odpadów dla całego kraju. Poniżej znajduje się ulotka z Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju pt. „Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Busko-Zdrój”. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Prosimy o selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach, które są sukcesywnie dostawiane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju.