remont-drogi-osiedlowej-i-parkingow-publikacja-01-04-2019

Remont wewnętrznej drogi osiedlowej (pieszojezdni) na osiedlu Sikorskiego w Busku-Zdroju został zakończony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku – Zdroju informuje, że zostały zakończone prace polegające na remoncie wewnętrznej drogi osiedlowej (pieszojezdni) oraz parkingów przyległych do niej na os. Sikorskiego w Busku – Zdroju w rejonie budynków nr 3, nr 5, nr 9, nr 13, nr 15 i nr 23.

Przy budynku nr 15 na os. Sikorskiego zmodernizowana zostanie również wiata na odpady komunalne.

Prace finansowane są ze środków własnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju.

Busko-Zdrój, dn. 01.04.2019r.