Uzupelnianie zladu centralnego ogrzewania publikacja 27-08-2019

Uzupełnianie wody w instalacji centralnego ogrzewania na
os. Sikorskiego w Busku-Zdroju

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju informuje, że trwają prace odbiorowe uruchamiania budynkowych węzłów cieplnych w budynkach dotychczas zasilanych w energię cieplną to jest c.c.w. i c.o.
z wymiennikowni W-3 i W-4 (dotyczy budynków nr 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. na os. Sikorskiego).
Informujemy, że z dniem 28.08.2019 r. (środa) planowane jest rozpoczęcie przez KZC „Ponidzie” uzupełniania zładu centralnego ogrzewania. Uzupełnianie wody w instalacji prowadzone będzie sukcesywnie do dnia 06.09.2019 r. (piątek).
Prosimy o ustawienie zaworów termostatycznych na poz. „5” oraz zwrócenie uwagi na instalację centralnego ogrzewania szczególnie w mieszkaniach. W przypadku zauważonej nieszczelności instalacji, zaworów przygrzejnikowych, grzejników, prosimy o pilne zgłoszenie awarii do administracji (tel. 41 378-18-40) lub do dyżurujących konserwatorów:
telefony:  606-356-095  lub  602-491-638.

Busko-Zdrój, dn. 27.08.2019r.