Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju

Przetarg nieograniczony: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju

Opublikowano:   18 lipiec 2018
Zmieniono:          10 sierpień 2018

Drukuj
.

Informacje o przetargu

Numer postępowaniaSM/Rewitalizacja/W/2018
Rodzaj postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Krótki opis przedmiotu zamówieniaZagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na os. Generała Andersa w Busku-Zdroju przy budynkach nr 2 i 3 oraz na os. Orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynków nr 2, 15, 16 realizowanego w ramach Projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.
Data ogłoszenia18.07.2018
Termin składania ofert02.08.2018 godz. 10:00
Miejsce składania ofertW siedzibie Zamawiającego – w Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, os. Pułaskiego 10, pok. nr 4 (Sekretariat)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.08.2018r.)[ pdf ]

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert (02.08.2018r.)[ pdf ]

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym[ pdf ]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[ pdf ]
Załącznik nr 1[ pdf ][ doc ]
Załącznik nr 1a[ pdf ][ doc ]
Załącznik nr 1b[ pdf ][ doc ]
Załącznik nr 2[ pdf ][ docx ]
Załącznik nr 3[ pdf ][ docx ]
Załącznik nr 4[ pdf ][ docx ]
Załącznik nr 5[ pdf ][ doc ]
Załącznik nr 6[ pdf ][ doc ]
Załącznik nr 7[ pdf ]
Załącznik nr 8[ pdf ][ doc ]
Załącznik nr 9[ zip ]
Załącznik nr 10[ zip ]
Załącznik nr 11[ pdf ][ doc ]

Zebrania

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania )

Brak pytań i odpowiedzi.

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania )

Brak protestów w sprawie przetargu.

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.